132_1241765-WInstitut Servantes 04.10. u 19.00 organizuje predavanje „Kvalitet gradskog vazduha. Gde smo i šta možemo da popravimo?“ koje će održati Marija Krus Mingiljon, istraživač Odeljenja za geonauku u Španiji. Na predavanju će gošća govoriti o kvalitetu vazduha u svetskim metropolama i uticaju na zdravlje ljudi. Biće obezbeđen simultan prevod. Ulaz slobodan.

Marija Krus Mingiljon govoriće o svojim istraživanjima i iskustvima kada je u pitanju zaštita životne sredine i zagađenje vazduha u svetskim metropolama. Naime, zagađivačem vazduha smatraju se sve one supstance koje su prisutne u vazduhu u koncentraciji pri kojoj imaju štetno dejstvo na ljude i živa bića. Epidemiološka istraživanja pokazuju da postoji direktna veza između kvaliteta vazduha i zdravlja ljudi. Zagađen vazduh utiče na pojavu respirativnih i kardiovaskularnih oboljenja, smanjene težine novorođenčadi ukoliko su majke bile izložene zagađenom vazduhu tokom trudnoće, itd. Na zagađenje vazduha utiče saobraćaj, industrija, industrijski otpadi i deponije, pojedine aktivnosti poljoprivrede i domaćinstva.

Redovno praćenje zagađenosti vazduha omogućava identifikovanje štetnih materija i njihovo smanjenje. Marija Krus Mingiljon pokazaće rezultate istraživanja i primere gde je redovno praćenje omogućilo i smanjenje zagađenosti.

Marija Krus Mingiljon doktorirala je u oblasti ekologije i zagađenosti vazduha. Nakon studija u Španiji, boravila je na post-doktorskim studijama u Los Anđelesu, SAD i Švajcarskoj. Njeno istraživanje je usmereno na kvalitet vazduha u gradskoj sredini. Učestvovala je u različitim međunarodnim ekološkim kampanjama i u više od 15 međunarodnih projekata.
<<  Decembar 2023  >>
 po  ut  sr  če  pe  su  ne 
    

Putopisi, Intervjui..