Tribina: "Socijalizam i feminizam, feminizam u socijalizmu” / Ciklus: ROD I LEVICA, govore: Sonja Drljević i Anđelka Milić. Organizacija DOB i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“ pokrenuli su ciklus predavanja/diskusija na temu ROD I LEVICA, sa ciljem emancipacije kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije.


Socijalistički feminizam ističe ulogu ukidanja ekonomskih izvora nejednakosti žena, da bi se ostvarila njihova potpuna emancipacija uz naglašavanje njihovog javnog i društvenog života. Koliko je ideja socijalističkog feminizma vezana za marksizam, koliko je bila ostvariva u bivšoj Jugoslaviji, da li su žene bile ekonomski ravnopravne tada, a koliko su to sada?

O ovim, i mnogim drugim pitanjima, vezanim za teme porodice i klase, osnivanje ženskih kooperativa, mesto feminizma unutar šireg levičarskog pokreta govoriće Sonja Drljević i Andjelka Milić.

Sonja Drljević, Diplomirala je na Građevini i ekonomiji. Jedna je od osnivačica i koordinatorka prve feminističke grupe u Jugoslaviji „Žena i društvo“ 1979 godine.Tokom 80 tih i 90 tih godina, takođe učestvuje u nastanku Centra za ženske studije i komunikaciju gde je i predavačica na temu Ženske istorije. Bila je suosnivačica je i koordinatorka organizacija „SOS telefon za žene i decu, žrtve nasilja“,„Ženski lobi“, „Ženski parlament“.Osniva i Asocijaciju za ženske inicijative u okviru koje koordinira inicijativu „Ženski pokret – Ženska Mreža“. Tokom 2000tih koordinira predizborne kampanje za povećenje broja žena u političkim strankama, parlamentu i javnoj sferi, promociju ženskih prava na tržištu rada, i projekata za ekonomsko osnaživanje žena.Članica je Saveta za ravnopravnost polova, Vlada republike Srbije.

Andjelka Milić, Sociološkinja i redovna profesorka filozofskog fakukteta u Beogradu u penziji, doktorirala je na temi “Klase i porodica”(1976). Bila je direktorka Instituta za sociološka istraživanja, predednica sociološkog društva Srbije, urednicačasopisa “Sociologija” i “Sociološki pregled”. Područja njenih istraživanja su: sociologija porodice, socijalna antropologija,ženske studije. Objavila je mnoge radove,među kojima su :Domaćinstva, porodice i brak u Jugoslaviji, Žene politika i porodica, Generacija u protestu, Sociologija porodice.<<  Septembar 2021  >>
 po  ut  sr  če  pe  su  ne 
  
   

Putopisi, Intervjui..