Pored novih izdanja koje smo pripremili za ovogodišnji Sajam, a usled velike potražnje, čitaocima će biti dostupna objedinjena dela poznatog fizičara Mičia Kakua (Ajnštajnov kosmos, Fizika nemogućeg, Paralelni svetovi, Hiperprostor, Budućnost uma, Budućnost čovečanstva, Božja jednačina), petotomni komplet Incerto (Crni labud, Antikrhkost, Koža u igri, Varljiva slučajnost i Prokrustova postelja) Nasima Nikolasa Taleba i 7. izdanje Zablude o Bogu, Ričarda Dokinsa. Astrobiološki pejzaž, Milan M. Ćirković - Astrobiologija je prominentna, interdisciplinarna oblast nauke koja proučava poreklo, evoluciju i budućnost života u svemiru.

Baveći se mnogim fundamentalnim razmatranjima ove teme, od rasprava o kosmološkoj evoluciji do detaljnih analiza uobičajenih koncepata kao što je hipoteza „Retke Zemlje“, ova knjiga je prvo sistematsko istraživanje filozofskih aspekata i zagonetki u proučavanju kosmičkog života. Autor dr Milan Ćirković istražuje veliki broj srodnih problema koji ističu vezu između astrobiologije i kosmologije i predstavlja neke od izazova multidisciplinarnih studija, kao i tipičnih grešaka u tumačenju osnovnih ontoloških i epistemoloških pretpostavki o vezi između biološke složenosti i njene kosmološke pozadine. Savremene fizičke teorije koje se bave multiverzumom daju novu dimenziju ovoj debati. Izborom atraktivnih ilustracija i snažnim naglaskom na izgradnji objedinjene metodologije u svim disciplinama, ova knjiga je posebno namenjena studentima postdiplomskih studija i specijalistima koji žele da upotpune fragmentiranu prirodu tekućeg astrobiološkog poduhvata, kao i znatiželjnim astrofizičarima, biolozima i SETI istraživačima.

Deset lekcija za svet posle pandemije, Farid Zakarija - Vizionarski analitičar globalnih zbivanja i proslavljeni novinar iznosi predviđanja o prirodi sveta nakon pandemije. U deset neočekivanih „lekcija“ koje bude nadu, Zakarija iznosi političke, društvene, ekonomske i tehnološke posledice kovida 19 u analizi koja predstavlja temeljnu i dalekosežnu refleksiju o životu u 21. veku. U Deset lekcija za svet posle pandemije Zakarija se osvrće na dublje uzroke nastanka pandemije, objašnjava kako će ona promeniti svet, ali i kako ga neće promeniti, te kako nam je bolje da se ubrzano pripremamo za sledeću... Zadivljujuće je autorovo poznavanje istorije, ekonomije, davno proživljenih zdravstvenih kriza i svetskih trendova u kulturi. Ističući kako nije bitna ideološka obojenost vlade niti njena veličina, već njen kvalitet. Uz živo pripovedanje i argumentovane primere, Farid Zakarija nas znalački uvodi u suštinu ove civilizacijski važne teme.

Knjiga Šta pije krava? Psihologija racionalnog mišljenja dr Kaje Damnjanović višestruko je dragocena. S jedne strane, ona predstavlja izuzetno detaljan prikaz istorijskog razvoja naučno-istraživačkog pristupa kompleksnoj kogniciji, ispričan iz ugla psihologije, a smešten u širi kontekst filozofije i ekonomije. Istovremeno, ona upoznaje čitaoca sa najsavremenijim pristupima u oblasti, sa kojima mnogi nisu imali priliku detaljno da se upoznaju do sada. Konačno, ova naučna monografija donosi prikaz dugogodišnje serije pažljivo osmišljenih istraživanja koje je autorka izvodila tokom svoje karijere. Dr Kaja Damnjanović podelila je sa čitaocima ne samo svoje bogato znanje, već i svoje, bogatim iskustvom stečene intuicije. Time je ovu knjigu opremila „umnom opremom“ koja će biti dragocena kako studentima, tako i zaljubljenicima u kognitivnu psihologiju.
Predstavljanje knjige Šta pije krava? održaće se u nedelju, 22. 10, u sali Jovan Jovanović Zmaj (Hala 1a), u 17h. O knjizi će govoriti autorka, prof. dr Kaja Damnjanović (Filozofski fakultet), prof. dr Dušan Pavlović (Fakultet političkih nauka), prof. dr Dušica Filipović Đorđević (Filozofski fakultet) i prof. dr Dragan Popadić (Filozofski fakultet).

Kognitivne osnove jezika: uvod u psiholingvistiku, prvi je udžbenik na srpskom jeziku u kome je oblast psiholingvistike prikazana na integralan način, zahvatajući ne samo osnovne probleme ove naučne oblasti već i najnovija istraživanja. Znacaj ovog udžbenika je, između ostalog, i u tome što omogućava ne samo studentima vec i široj čitalačkoj publici da se upozna sa naučnom oblašću koja u poslednje vreme sve više dobija na značaju. Dušica Filipović Đurđević je vanredni profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Saradnik je Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju u Beogradu i Novom Sadu, gde istražuje kako ograničenja kognitivnog sistema oblikuju jezik. Želi da razume odnos između jezika i memorije/učenja fokusirajući se na distribucione obrasce u jeziku i na odnos između jezika i perceptivnih iskustava. Fascinirana je osetljivošću mozga na obrasce i njihove verovatnoće.
Predstavljanje knjige Kognitivne osnove jezika održaće se u ponedeljak, 23.10, u sali Vasko Popa (Hala 1a), u 17h. O knjizi će govoriti autorka, prof. dr Dušica Filipović Đurđević (Filozofski fakultet), prof. dr Aleksandar Kostić (SANU, Filozofski fakultet), prof. dr Kaja Damnjanović (Filozofski fakultet) i prof. dr Maja Savić (Filozofski fakultet).

Čitaocima će biti dostupna objedinjena dela fizičara Mičia Kakua, svi naslovi Nasima Nikolasa Taleba kao i 7. izdanja Zablude o Bogu Ričarda Dokinsa.

<<  Februar 2024  >>
 po  ut  sr  če  pe  su  ne 
   
   

Putopisi, Intervjui..