Izdavački projekat SPAJANJE: KNJIŽEVNA POTRAGA ZA ZAJEDNIČKIM EVROPSKIM ISKUSTVOM obuhvata prevod i promociju devet savremenih dela evropske literature napisanih na devet jezika (rumunski, češki, švedski, poljski, portugalski, engleski, francuski, nemački, španski). Projekat je osmišljen u skladu sa centralnom idejom programa Kreativna Evropa – jačanje i proširivanje književnih mostova između različitih koordinata evropskog kulturnog okvira sa posebnim akcentom na književnost slabije promovisanih kultura. Izbor knjiga odražava izobilje tematskih tendencija i lingvističku i stilsku raznovrsnost savremene evropske književnosti.

Dominantno je pitanje identiteta, posmatrano kroz prizmu lične ili kolektivne istorije (kao u austrijskom ili češkom romanu) ili uz uporište u tmurnoj sadašnjici ili neuhvatljivoj, svetloj budućnosti (rumunski i portugalski roman). Iako su dela univerzalna u svom obraćanju, lokalna obojenost je izrazita: ogleda se u jeziku (irski roman) ili u autentičnim likovima sa gradom kao živom pozadinom (rumunski naslov), ali i u poetičnim vibriranjima i suptilnim, atmosferičnim odsjajima sumornog gradskog pejzaža (švedska zbirka priča). Osećanje skučenosti kojeg su junaci svesni ili je posredno nagovešteno prožima sva dela, a otvorena ili potisnuta želja za oslobođenjem je pogon za kreativno originalnost forme koja se kreće od klasične narativne strukture preko priča lišenih punktuacije do mozaičke naracije ili forme dnevnika.

Svi odabrani naslovi društveno su angažovani na više načina. Više knjiga dotiče teme rata, komunističke prošlosti, emigracije, etničke diskriminacije – razmena iskustava i književni dijalog u takvom tematskom okvir od posebne su važnosti za ovdašnje čitaoce. Nekoliko naslova obrađuje nedavnu globalnu ekonomsku krizu –„Srce na kapiji“ i „Prosečna vrednost sreće“ to čine iz suprotstavljenih početnih pozicija: u irskom romanu, ekonomsko opadanje je motiv za analizu represivnog kolektiva, a u portugalskoj knjizi za reviziju lične sreće. Švedska zbirka priča „Bata je sit“ pisana je za mlađu publiku i adresira probleme odrastanja u otuđenoj gradskoj sredini.

O kvalitetu naslova svedoče i broje nagrade kojima su ovenčane – između ostalog, pet naslova je nagrađeno Evropskom nagradom za književnost – i činjenica da su prevedene na brojne jezike.

Knjige koje sačinjavaju ovu  ediciju su:

- „Žega“ - Hesusa Karaska
- „Prosečna vrednost sreće“ –  David Mašado
- „Budućnost počinje u ponedeljak“ – Joana Prvulesku
- „Bata je sit“ – Mirja Unge
- „Poslednji čuvar ostrva Elis“ – Gael Žos
- „Novac od Hitlera“ – Radka Denemarkova
- „Mora da sam jednom hodala po mekoj travi“ – Karolina Šuti
- „Srce na kapiji“ – Donal Rajan
- „Mađioničar“ – Magdalena Paris

<<  Avgust 2019  >>
 po  ut  sr  če  pe  su  ne 
   
 

Putopisi, Intervjui..